BONI Armand
Een provo, genaamd François Villon
Pb, 272 pp. Toegevoegd: krantenknipsel met boekbespreking en waarom Boni moest uitwijken naar de jonge uitgeverij Brito. Armand Boni werd geboren te Antwerpen op 12 december 1909 en stierf te Averbode op 10 mei 1991. Na zijn studies te Essen werd hij in 1935 priester gewijd. Tijdens de mobilisatie en in het begin van de tweede wereldoorlog was hij aalmoezenier in het Belgisch leger. Na de oorlog werd hij opnieuw aalmoezenier bij het Belgisch bezettingsleger in Duitsland. Wegens de nood aan priesters in het naoorlogse Duitsland werd hij pastoor te Kohlscheid-Pannesheide (bisdom Aken).
€ 10.0

BUY