BROUWERS Bert (pseudoniem van Gilbert Vanheste)
De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848 [old book number 19710063B]
Literatuur en revolutie. Deel 2. Pb, 270 pp. Bibliografische noten en bibliografie. Literatuursocioloog Brouwers (°1937) volgt de marxistische visie die Georg Lukacs en Lucien Goldmann uitdragen: literatuur en sociale situatie zijn sterk met elkaar verbonden. B. werpt een nieuw licht op de Vlaamse literaire wedergeboorte.
€ 10.0

BUY