DE VOS Alex
Bibliografie van de Belgische binnenscheepvaart. Deel II: 1951-1970
Gebrocheerd, 101 pp., 13x18 cm. Noot LT: Volume 1 bespreekt de periode 1830-1950, Volume 2: 1951-1970.
€ 10.0

BUY