VAN MIEGROET M. Prof Dr Ir, COGGE W.
Het natuurgebied in een industriële omgeving. Het natuurpark Scheldeland
Pb met flappen, 91 pp., enkele illustraties, tabellen (bebossing, demografie, landbouwgronden, etc)
€ 20.0

BUY