HIMLER Albert
Beknopte kunsthistorische nota over het accumulatiegebouw Het Zuiderpershuis (1882-83) te Antwerpen met aantekeningen nopens het Noorderpershuis (1878-79) en een historische schets van het algemeen tijdsbeeld.
Kartonnen cover, folio, polycopie, 30 pp. + 50-tal bijlagen (technische tekeningen, plans, documenten). Een vurig pleidooi voor de klassering van het Zuiderpershuis in neo-barok. Himler wijst op de niet-waardevolle architectuur van het Noorderpershuis, nauwelijks 5 jaar eerder gebouwd. Toegevoegd: nota van de UFSIA (Guy Tegenbos), persknipsels. Himler (°1936) mag beschouwd worden als de grondlegger van de industriële archeologie van de Antwerpse haven. Hij staat bekend om zijn diepgravende research.
€ 20.0

BUY