COLL
Overheidsfinanciën Ancien Régime , Hedendaagse overheidsfinanciën in België van 1740 tot 1860 - Mutatieproces, continuïteit en onderbrekingen
Gebrocheerd 518 pp. Finances publiques d'ancien régime, Finances publiques contemporaines en Belgique de 1740 à 1860 - Processus de mutation, continuités et ruptures. Internationaal colloquium, Spa, 19-22/12/1972.
€ 25.0

BUY