BOEY Koen
Vertel mij over vrijheid (ook: Vertel me over vrijheid)
Pb, 194 pp. Boey (Brugge, 1934) doctoreerde aan de Sorbonne op de vervreemding bij Hegel. Boey stelt o.a. diepgaande vragen naar de betekenis van idealen en utopieën als inspiratiebron voor ethisch handelen (p. 178 e.v.). Boey blijft optimistisch: het is nooit te laat om - na begane fouten - te heroriënteren. (p. 183) Het herlezen waard!
€ 10.0

BUY