DEFOORT Eric Dr (historicus)
Charles Maurras en de Action Française in Belgie.
Hardcover, linnen, stofwikkel, 430 pp. Illustraties en foto's in ZW. Met bibliografische noten. Charles Maurras (1868-1952) propageerde een contra-revolutionaire en nationalistische doctrine in de eerste helft van de 20ste eeuw. Hij leverde een reactionair antwoord op een maatschappij waarin de sociale en politieke democratie, de ontkerstening en het laïscisme oprukten. Vele intellectuelen sloten aan bij de Action française of sympatiseerden ermee: Bernanos, Gide, Rodin, Proust, Daudet, Malraux, Maeterlinck, ... De reactionaire bewonderaars van M. uit de 1ste helft van de jaren 20 hebben hoe dan ook hun aandeel gehad in de moeilijkheden van de democratie in de jaren 30 en de verbreiding van het fascisme/rexisme. (cfr. p. 376) Van de Gaulle zei men dat hij sterk beïnvloed was door de beweging van Maurras. In de jaren 70, in een reactie tegen 'mei 68', werd Maurras opnieuw 'un maître à penser'. (p. 20) Professor Lode Wils begeleidde deze studie. Het (her)lezen waard.
€ 12.0

BUY