LOSCHBURG WINFRIED
Het grote reisboek. Lust en last van het reizen door de eeuwen heen.
Hardcover met geïllustreerde stofwikkel, 28x25cm, 190blz, foto's en illustraties in ZW en kleur. Bibliografie, noten, index/register. De auteur put uit vele reisverhalen. Geeft een goed beeld van de gevaren, uitdagingen en romantiek die met reizen gepaard gingen. Verzorgde en ter zake doende iconografie. Bespreking van de 'Grand Tour', die een plaats innam in de educatie van gefortuneerde jongelingen tijdens de 18de en de 19de eeuw.

€ 15.0

Bestel