DE SCHAMPHELEIRE Hugo, DHONDT Luc, DESSERANO Dominique, LAMBRECHT Kris, DESCHOUWER Luc
Historische schets van 200 jaar vrijzinnigheid in Vlaanderen.
Tentoonstellingcatalogus met ruime commentaren bij elk item. 4to, polycopie, Geen paginering (ca. 300 pp.), illustraties in ZW en enkele in kleur. Inhoud: A. De periode voor 1790. B. 1790-1850 C. 1850-1914 D. 1918-1940 E. De periode na 1945: Deconfessionalisering van de partijen, onderwijs en vrijzinnigheid. F. Vrijzinnige organisaties en standpunten. Noot LT: 1980 was het jaar van de Vrijzinnigheid; de rondreizende tentoonstelling waarbij dit boek hoort, was zeker een lovenswaardig initiatief om de vz uit haar steriel isolement te halen en aan te tonen dat antiklerikalisme geen ongelovigheid inhoudt maar wel een anders-geloven. Het fanatieke karakter van de katholieke, slaafs ultramontaans geöriënteerde, kerk mag als oorzaak aangeduid worden voor de radicalisering van de standpunten van de vrijzinnigen in België. Het ene fundamentalisme lokt het andere uit. In dit werk wijst Desserano op het grote grondbezit van de kerk op het einde van de 18de eeuw: in sommige departementen tot 60%, in geheel Vlaanderen gemiddeld 10 à 20%.
€ 10.0

BUY