Dienst voor de Scheepvaart
Duwvaartsluis Hasselt [Albertkanaal]
Gestencild, 15 pp. Met kaartjes en enkele foto's. Technische beschrijving van het sluizencomplex. Gedateerd 1/9/1981. Noot Lucas Tessens: De duwvaart startte op het Albertkanaal in 1963: vervoer van steenkool tussen Genk en Luik. De capaciteits- en productiviteitswinst leidde tot een omwenteling in de kanaalvaart.

€ 15.0

Bestel