WITTE Els, CRAEYBECKX Jan
Politieke Geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Eerste druk.
Similileder, goudopdruk op rug, gebonden, 535 pp., register, bibliografie
€ 10.0

BUY