D'HAENENS A. Prof. Dr, PERSOONS Ernest
Een verleden voor 10 miljoen Belgen. Bibliocassette 2 (fiches 61-120): Politieke instellingen
Elk thema wordt belicht in 60 basisinformaties (kleurenkaarten) en 60 aanvullende informaties (ZW-kaarten). Op de voorzijde wordt de basisinformatie geïdentificeerd en uiteengezet, op de keerzijde staat de context. Geïllustreerd in kleur en ZW: kaartjes, prenten, afbeeldingen, foto's. Bibliografie, illustratieverantwoording. In zwart plastic cassette. Formaat 20x20 cm.
Tabel van de kleurenkaarten:
61. Gouden halssierraad
62. De zuil van de belastingplichtige
63. Luchtopname van Tongeren
64. Taalgrens
65. Voorwerpen uit de schat van Childerik
66. Ruiterstandbeeldje van Karel de Grote
67. Groep Karolingische ruiters
68. Boegbeeld van een vikingschip uit de 9de eeuw
69. Oorkonde door Lotharius II
70. De leenkunde
71. Een heer en burgers
72. Het belfort van Doornik (12e-13e eeuw)
73. Guldensporenslag
74. Graf van Hendrik I, hertog van Brabant van 1190 tot 1235
75. Mons. Luchtfoto
76. Wassen zegel van Hendrik de Blinde
77. Karel de Stoute
78. Grafmonumenten van Maria van Boergondië
79. Akte waarbij het graafschap Namen op 23 april 1421 aan Filips de Goede werd verkocht
80. Plechtige openingszitting van het Mechels parlement op 3 januari 1474
81. Een magistraat leest een ordonnantie
82. Karel V
83. De moord op de onnozele kinderen
84. De infante Isabella in de tuinen van het Hof van Brussel
85. Leo Belgicus
86. De intrede van Maria-Elisabeth te Brussel in 1725
87. Graaf van Koblenzl
88. Het oude Paleis van de Soeveraine Raad van Brabant
89. Tafel van de geheime Raad van de prins-bisschoppen
90. Een lagere school onder het Franse bewind
91. De Boerenkrijg
92. Willem I, koning der Nederlanden
93. Standbeeld ter ere van de strijders van 1830
94. De koninklijke dierentuin of België op zoek naar een koning
95. Een feit uit de revolutie van 1830
96. Vertrek van Luikse vrijwilligers
97. Orangistische schort
98. Congreskolom te Brussel
99. Afkondiging van de verkiezing van Leopold van Saxen-Coburg Gotha
100. Leopold I
101. Leopold II
102. Koning Albert
103. Leopold III
104. Boudewijn I
105. Zitting in Kamer en Senaat in 1880
106. Het Voorlopig Bewind
107. Rechterlijke macht
108. Aanplakbrief van de Belgische Werkliedenpartij
109. Het Rijksadministratief Centrum te Brussel
110. Wapens van de Belgische provincies
111. Stadhuizen
112. De Vlaamse leeuw en de Waalse haan
113. De stoet van de gemeentescholen
114. Portret van Theodoor Verhaegen
115. Prosper Poullet (1868-1937)
116. Portret van Edouard Anseele (1856-1938)
117. Stembord
118. Aanplakbrief uit 1911
119. Emile Vandervelde
120. Het Berlaimontgebouw
€ 12.0

BUY