BAETENS Roland prof
Schoten. De geschiedenis van een tweeluik.
Hardcover, geïllustreerde stofwikkel, kleine 4to, 302 pp., illustraties in ZW en enkele in kleur, bibliografische noten, bibliografie, index, statistische bijlagen. Toegevoegd: stratenplan van Schoten. Schoten is een periferiegemeente ten Noorden van Antwerpen. Noot LT: studie met voorbeeldfunctie; sterk gedocumenteerd: maakt gebruik van kadastrale gegevens om het grondbezit en vooral het grootgrondbezit nominatief te identificeren (abdij van Villers, adel, hogere burgerij); indrukwekkend notenapparaat. In 2003 kwam van Baetens 'Van abdijdomein tot villapark. Villershof - Schotenhof - Koningshof' van de persen. Ook in dat werk focust hij op de transferts van grondbezit. Baetens was prof aan de univ Antwerpen. In 2008 ontving B., zelf inwoner van Schoten, een beurs van 12.000 EUR voor een nieuw boek over die gemeente; dat boek wordt verwacht eind november 2009.
€ 30.0

BUY