BOON Greta
De Omroep - Radio en Televisie in Nederlandstalig België
Pb 158 pp. Met bibliografie, tabellen. Noot LT: Greta Boon werkte jarenlang op de studiedienst van de BRT; dochter van Jan Boon. Noot LT: GB werd op bepaalde punten door Maurice De Wilde (1923-1998) beschuldigd van nepotisme i.v.m. de rol die haar vader, Jan Boon (1898-1960), tijdens de oorlog speelde. Zo beweerde en bewees wijlen MDW aan de hand van documenten dat Jan Boon wél bereid was onder Duits bestuur mee te werken aan het NIR. Het boek blijft daardoor controversieel. Wij hadden graag gezien dat het boek verrijkt was met een chronologisch overzicht en een naam- en zaakregister.
€ 10.0

BUY