LAKEMAN Pieter
Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven. [Slavenburg]
Pb, 185 pp. Behandelt o.m. de onverkwikkelijke zaak van de verborgen verliezen bij de Slavenburg bank en de daarop volgende verkoop aan het genationaliseerde Franse Crédit Lyonnais. Zodoende kwamen de verliezen bij de Franse belastingbetaler terecht. Dus weer: Privatisering van de winsten, collectivisering van de verliezen.
Over witwaspraktijken en andere schandalen. Hoe topaccountants soms medeplichtigen worden aan de 'cover up'.
€ 10.0

BUY