Edited: 19840119
LEYSEN André (Jan Bohets)
Krisissen zijn uitdagingen. Vrijmoedige overwegingen van een ondernemer.
Pb, 202 pp. Geschreven door ghostwriter Jan Bohets. Sprekend over de winstcapaciteit van de VUM, stelt AL: "We stellen nu vast dat de belasting die we op onze winst betalen, ongeveer overeenkomt met de overheidssteun aan de Vlaamse pers. We voelen ons dan ook de weldoeners van de andere kranten." Deze arrogantie zet veel kwaad bloed bij de collegae-uitgevers, temeer omdat kan aangetoond worden dat Leysen & Co bij de overname van de Standaardgroep (1976) wel heel voordelig de titels kon inkopen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de zogenaamde 'redding' in feite een georchestreerde overname is geweest waarbij een voorafgaandelijk faillissement instrumenteel was: geen overname van schulden of van het sociaal passief, zuivering van de redactie.
19840119