BUIS Jaap
Historia forestis: Nederlandse bosgeschiedenis (twee delen = volledig!)
HES Studia Historica XIV. Paperback, 1058 pp. (doorpaginering over de 2 delen). Deel 1: Bosgebruik, bosbeheer en boswetgeving tot het midden van de negentiende eeuw. Deel 2: Houtmarkt en houtteelt tot het midden van de negentiende eeuw. Met bibliografische noten, bibliografie, zakenregister, plaatsnamenregister, personenregister.
€ 55.0

BUY