BOUDENS Robrecht
Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk
Hardcover ill. 394 pp. Met een verhelderend overzicht van de oecumenische concilies (49 te Jeruzalem tot Vaticanum II in 1962-1965), met index. Van de backcover: "Boudens was jarenlang professor in de kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Leuven. Feiten, stromingen of figuren die hun stempel gedrukt hebben op de loop van de geschiedenis, worden in dit boek duidelijk belicht en in hun historische context geplaatst. De auteur heeft niet enkel oog gehad voor de feiten zelf, maar heeft ze kerkhistorisch geduid."
€ 10.0

BUY