KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette Prof. Dr, VIDICK Jean-Luc, STELANDRE Annick
De leningen van de Belgische gemeenten bij het Gemeentekrediet in de periode 1861-1913, in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 41, nr 162, oktober 1987, pp. 19-36
bevat tabellen en grafieken aangaande alle leningen (aantal en bedragen) en deze aangegaan bij het Gemeentekrediet; op basis van tijdrovend onderzoek van de KB's gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Als geldschieters van de gemeenten traden op: Gemeentekrediet, Burelen van Weldadigheid, ASLK, inschrijvers op een obligatielening, andere (waaronder particulieren), onbepaald. Uit de analyse blijkt o.m. dat de verstedelijking van gemeenten de leningsbehoeften deden toenemen (scholenbouw, nieuwe wegen en hun verlenging, verbreding van straten, bouwen van een slachthuis, ... [Men ontvangt het gehele nummer van het tijdschrift.]
€ 10.0

BUY