VANNESTE Dominique
De pre-industriële Vlaamse stad: een sociaal-economische survey. Interne differentiatie te Gent en te Kortrijk op het einde van de 18de eeuw.
Acta Geographica Lovaniensia Vol. 28. Pb, 4to, 303 pp. + kaartenkatern, illustraties, bibliografie. Doctoraal proefschrift. Maakt gebruik van de volkstelling van het jaar IV en van kadastergegevens. Methodologisch belangrijk. Pionierstudie inzake computercartografie.
€ 35.0

BUY