CHAGOLL Lydia
Hirohito Keizer van Japan, een vergeten oorlogsmisdadiger?
Pb 75 pp. Noot LT: een lange open brief aan Hirohito, nooit bestraft voor oorlogsmisdaden; de auteur (°1931) zat zelf jarenlang opgesloten in een Japans kamp; eerder schreef ze zowel in het Frans als het Nederlands een aantal boeken, ze regisseerde ook films.
€ 10.0

BUY