Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. KEULEMANS P. & VAN DER HAEGEN H.
Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 91ste boekdeel. De cholera te Mechelen tijdens de 19de eeuw. De schilderijen m.b.t. Mechelen in het Koninklijk Legermuseum te Brussel.
Softcover 261 pp. Illustraties in ZW. Vooral het artikel over de cholera te Mechelen is aan te bevelen. Daarnaast een overzicht van de schilderijen m.b.t. Mechelen in het Koninklijk Legermuseum te Brussel.
€ 10.0

BUY