KINSBERGEN Andries
Ontgroening en vergrijzing. Beschouwingen over de bevolkingsevolutie in de provincie Antwerpen.
185 pp. Diende als voorbereiding voor zijn rede, uitgesproken op 30/9/1988. Met tabellen en grafieken in kleur en ZW (na-oorlogse periode). Belangrijk werkstuk van een vooraanstaand provinciegouverneur met visie.
€ 10.0

BUY