DEVLIEGHER Luc, DE ZEGHER Cathy, VANDERMAESEN Maurice, VERMEIRE Rafaël
Het kasteel van Tillegem te Brugge
Hardcover, stofwikkel, 4to, 171 pp. Rijkelijk geïllustreerd. Het kasteel is gesitueerd naast de weg van Brugge naar Loppem. In 1963 kocht de provincie het domein Tillegem (ca. 44 ha), in 1980 kocht het de overblijvende 35 ha en de oude waterburcht. Westtoerisme vestigde zich erin. De eigendomsgeschiedenis is uitvoerig beschreven. Markante studie op basis van het rijksarchief. Relevante iconografie i.v.m. de (ver-)bouwgeschiedenis. Beschrijving van de restauratiewerken. Archeologisch onderzoek van de binnenkoer met tekeningen van de vondsten. Bibliografie bij elk van de hoofdstukken.
€ 50.0

BUY