VERDICKT J. (edit.)
Het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Afrikaanse en Overzeese Kring - Le Centenaire du Cercle Royal Africain et de l'Outre-Mer
Paperback with ill. cover (blazoen). Tweetalig, 84 + 86 pp. Foto's in ZW. Photos en NB. Hoofdstukken: I. De Oprichting van de Kring II. Kongo tussen 1885 en 1889 III. Koninklijk beleid ten aanzien van de overzeese ontwikkeling in de XIXde eeuw - Enkele reacties van de politieke en financiële wereld onder Leopold II. IV. Rol van de Afrikaanse Kring op verschillende momenten van de geschiedenis van de Onafhankelijke Kongostaat van 1889 tot 1908 V. De Kring vanaf november 1908. Bijlage: De Comités van de Kring sedert honderd jaar (namen). Bibliografische noten.

€ 25.0

Bestel