DE VISSCHER Jacques
Franz Kafka. De tragiek van het bestaan.
Paperback 125 pp. Ill. cover. Bibliografie, biografische notities, register/index. Noot LT: JDV (1943) doceert kunstfilosofie en wijsgerige antropologie aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent. In dit werk behandelt hij enkele grote thema's uit Kafka's werk: de sfeer van het absurde, de wet, de vrouw, de vader, de dood. Kafka (1883-1924).
€ 12.0

BUY