CLOET Michel, COLIN Ludo, BOUDENS Robrecht
Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis
Tweede druk. Hardcover, stofwikkel, gebonden, 4to, 592 pp., geïllustreerd, bibliografische noten per hoofdstuk, bibliografie, index. Noot LT: de antiklerikale maatregelen (1795-1801) zijn goed uitgelegd door Louis Preneel (p. 245 e.v.); hij wijst op de differentiële uitvoering per departement. Het aanwenden van de bons door de kloosterlingen om nationale goederen aan te kopen ontzegde hen het recht op een jaargeld (soort pensioen).
Op p. 412 vindt men de statistiek (1961-1991) van de zusters in het bisdom Gent.
In 1961 waren er nog 91 intredes, in 1993 nog 3.
€ 25.0

BUY

HASQUIN Hervé (Edit.), HEIRWEGH Jean-Jacques, LENDERS Piet, HELIN Etienne, DHONDT Luc, TIHON André, HANSOTTE Georges, BRUWIER M., THIELEMANS M.-R., BRUNEEL Cl., SORGELOOS Cl., DUCHESNE J.-P., DESMED R., OLCINA J., BERNARD B., DERUETTE S., RAXHON Ph., VANDENBULCKE A., ANTOINE François, ERCOLINI Pierre
België onder het Frans bewind 1792-1815
Hardcover linnen met witte opdruk, geïllustreerde stofwikkel, In-4 , 503 pp, illustraties en platen in kleur en ZW op bijna iedere pagina, bibliografieën. Het werk volgt de klassieke indeling: I. Het ontstaan (1792-1794), II. Het Directoire (1794-1799), III. Consulaat en Keizerrijk (1799-1814/1815), IV. Slotbeschouwingen. Noot LT: Deze zeer verzorgde uitgave (het bijeengebrachte illustratiemateriaal heeft hoge relevantie) werd op korte tijd een standaardwerk. De periode is op vele terreinen cruciaal te noemen: politiek, institutioneel, religieus, sociaal, economisch en industrieel. De ingenomen stellingen na de staatsgreep v. Napoleon (1799) bepalen het verloop v/d 19de eeuw waarin de bourgeoisie haar positie consolideert. Het verloop v/d Belgische geschiedenis valt niet te begrijpen en te duiden wanneer men de Franse (en de Hollandse) periode buiten beschouwing laat.

Book not available