DE KADT J.
De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften.
2de druk. Pb, in-8, 854 pp. dundruk, noten, bibliografie, register. Jacques de Kadt (1897-1988) was een Nederlandse journalist, publicist en politicus. Noot LT: In de jaren 30 was hij een volgeling van de Belgische socialistische denker en voorman Hendrik De Man (1885-1953), die een ethisch socialisme bepleitte. In 1941 zou hij De Man echter desavoueren; volgens De Kadt was het de angst van De Man voor oorlog die hem tot concessies aan Hitler deed besluiten. Spaak noemt hij een 'baantjesjager'. (zie pp. 237-246) Het 'geval De Man' werd in Belgische socialistische milieus nooit verwerkt en wellicht daarom raakten zijn wél vernieuwende ideeën nooit meer op het voorplan; de socialistische partij - belgicistisch want door franstaligen beheerst - kreeg in Vlaanderen geen vaste grond onder de voeten en verzandde in bureaucratie en een mentaliteit van 'ons kent ons'.
€ 12.0

BUY