DAVIDSON Basil
Afrika en de vloek van de natie-staat. (vertaling van 'The Black Man's Burden. Africa and the Curse of the Nation-State).
Wrappers, 318 pp. Bibliografische noten, bibliografie, index/register. Noemt de redenen waarom zovele jonge Afrikaanse staten in de vernieling gaan.

€ 15.0

Bestel