KERKHOFS Jan, e.a.
De versnelde ommekeer. De waarden van Vlamingen, Walen en Brusselaars in de jaren negentig
Pb, in-8, 286 pp., bibliografie. Toegevoegd: nota's, krantenknipsel
€ 10.0

BUY