DELEU Jozef
De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen.
Pb 134 pp. Deleu spreekt over de debilisering en de onvoltooide emancipatie in Vlaanderen. Hij zegt het hardop, hard en provocerend. De Standaard noemde dit boek "een bom". Noot LT: een boek van een van de weinige dwarsliggers in Vlaanderen, iemand die iets te vertellen heeft zonder populariteit te zoeken. Zijn uitspraken dwingen (nou, ja) ons om na te denken tot het pijn begint te doen. Redevoeringen gehouden in de periode 1983 tot 1992. Aanbevolen lectuur!
€ 10.0

BUY