ANDRE P., DE JAMBLINNE DE MEUX A., DEVILLEZ F., GATHY P., LUST N., RONDEUX J.
De Belgische bossen. Uitgegeven door de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag 1893-1993
Pb, in-8, 131 pp. Foto's in kleur en ZW. Landschapsdoorsneden. Een uitklapbare kaart. Bosstatistieken. Met lijst van Nederlandse en Latijnse soortnamen. Bespreking van elk van de 7 bosbouwstreken. Speciale aandacht voor de populier. "Het bebossen van de heide en landbouwgronden, het herbebossen van gedegradeerde bossen, de verbeterde beheerstechnieken en bosbescherming neemt een aanvang tussen de jaren 1850 en 1880." (p. 3) De KBBM verdedigt de belangen van het privé-bos.
€ 12.0

BUY