STUBBE Lieven, VANDAMME Ludo, VERHEYE Staf, MUS Octave, VIAENE Henri, VERSTRAETE Raf
Het verhaal van een Oude Vaart. Geschiedenis en toekomst van het kanaal Ieper-Komen.
Pb, A4, 75 pp. Kaartjes, foto's, plannen in sepia. Tentoonstellingsbrochure bij de gelijknamige tentoonstelling in het Stedelijk Museum van Ieper van 11/9 tot 30/10/1994. Noot LT: het doorsnijden van de heuvelkam van Hollebeke deed het project stranden op de geologie (afglijdende klei). De Komense Vaart moest de 'missing link' worden tussen het dichte vaarwegennet in Noord-Frankrijk/Henegouwen/Schelde-Leie en de kanalen tussen Ieper en de Noordzee (Nieuwpoort en Oostende).
Chronologie
1859 - Goedkeuring van het kanaalontwerp Ieper - Leie door Ieperse volksvertegenwoordiger Alphonse Vandenpeereboom.
21 juli 1863 - Oprichting van de Compagnie du Canal de la Lys à l'Yperlée
1864 - Het graven werd gestart.
1866 - De bouw van de tunnel ter hoogte van de heuvelrug te Hollebeke mislukte door aardverschuivingen.
Tussen 1873 en 1886 lagen de werken stil.
1889 - Ter hoogte van Hollebeke werd weer een tunnel gegraven.
1893 - Nu stortte ook deze tunnel weer in.
1910 - Men vatte toen het plan op, om het kanaalpeil 5 meter te verhogen door de aanleg van 2 bijkomende kanaalpanden en 2 aanvullende sluizen. Ook kwam er een stalen brug. Ook toen grondverschuivingen en barsten in de betonnen taludbekledingen voorkwamen, besloot men toch verder te werken.
29 november 1912 - De aannemer meldt aan de bevoegde minister dat de opdracht geslaagd was.
10 juni 1913 - De stalen brug stort in.
Door de aantocht van de Eerste Wereldoorlog werden de plannen van het kanaal Ieper-Komen opgeborgen. Nu kan men nog enkel de restanten van de werken bezichtigen in het (beschermd) natuurdomein De Palingbeek.

€ 25.0

Bestel