VAN DEN WIJNGAERT M. & DE PRINS H.
Van de Koude Oorlog tot Nieuwe Wereldorde - Hedendaagse wereldgeschiedenis
Paperback 244 pp. Kaarten, bibliografie en index. Noot LT: De auteurs situeren hun analyse binnen vier hoofdpunten: de Koude-Oorlogpolitiek, de ingewikkelde bewapeningswedloop en wapenbeheersing, de dekolonisatie en de lotgevallen van de Derde Wereld, de opkomst en politieke emancipatie van de nieuwe econ. groeipolen in Europa en het Verre Oosten.
€ 10.0

BUY