FURET François
Het verleden van een illusie. Het communisme in de twintigste eeuw. (vert. van Le passé d'une illusion, 1995)
Pb, 736 pp. Bibliografische noten, index. De specialist van de Franse Revolutie (bvb. i.s.m. Mona Ozouf redigeerde hij de Dictionnaire critique de la Révolution française) behandelt hier het communisme. In feite een logische stap in een historisch elan. Furet stond aan het hoofd van de Ecole des hautes études et sciences sociales en is hoogleraar aan de univ. van Chicago en voorzitter van de Fondation Saint-Simon. Na WO II was hij gedurende 10 jaar lid van de PCF. Le Nouvel Obs noemde dit werk 'Een magistraal essai.'
€ 15.0

BUY