Edited: 19960071
VANHAUTE Eric
Chacun est propriétaire ou espère le devenir. Het grondbezit in Vlaanderen, begin 19de - begin 20ste eeuw. in: BTNG, XXVI, 1996, 1-2, pp. 105-131
de auteur is doctor-assistent bij de vakgroep Nieuwste Geschiedenis Universiteit Gent (print). Citaat: "In 1848 werd in opdracht van de toenmalige minister van financiën, een namenlijst opgesteld van alle eigenaren van het koninkrijk, gegroepeerd per provincie. Die lijsten zijn tot op heden nooit teruggevonden. Het enige wat hieruit is voortgekomen is een samenvattende tabel van het aantal eigenaren per provincie, gegroepeerd in 25 klassen op grond van het kadastraal inkomen (1). Zo heeft men in 1848 tot 738.512 kadastrale eigenaren, een verhouding van 7 eigenaren voor 9 artikels." (p. 112)
19960071
BOHETS Jan
De losbandige jaren Hoe een fortuinlijke generatie met de welvaartsstijging omging
Pb, 123 pp., 13,5 x 21,5 cm. Bevat enkele grafieken. Noot LT: Bohets analyseert het ontstaan van de overheidsschuld en het werkloosheidsprobleem in de jaren 70. Bij herlezing blijft het discours nogal teleurstellend eng Belgisch en blijkt de auteur (juist daardoor) toch niet door te stoten tot de werkelijke redenen voor de malaise. Het wordt niet echt duidelijk over welke "generatie" B. het in feite heeft. Het debat over de gewenste herverdeling versus economische groei (of een combinatie van beide) wordt niet of nauwelijks aangeroerd.
€ 10.0

BUY