PAS Wouter, SEUTIN Bruno, THEUNIS Jan, VAN HAEGENDOREN Geert, VAN NIEUWENHOVE Jeroen, VERMEIRE Luc
De Grondwet
gebrocheerd, 360 pp. Index. Twee leeslinten. Referentiewerk dat aan alle gestelde eisen voldoet om de Belgische grondwet vanaf het ontstaan ervan (1831) te analyseren. De bibliografische aanwijzingen per grondwetsartikel alsook de commentaren dragen daartoe bij. Met concordantietabel en GW in Nederlands, Frans en Duits, naast elkaar afgedrukt.
€ 15.0

BUY