WALSCHAP Gerard
Brieven 1921-1950 + Brieven 1951-66 + Brieven 1966-1989 (3 volumes = compleet!)
Hardcover 8vo gebonden linnen met stofwikkel. Met leeslint. Met foto's. 1462 + 1027 + 899 = 3388 pp. // Noot bij 1951-1966: Dit deel omvat drie periodes: 1. Oproer in Congo 1951-1953; 2. Salut en Merci 1954-1957; 3. De zoon van Houtekiet 1958-1965. De brieven uit de periode 1951-1953 zijn ook voor de koloniale geschiedenis van groot belang en geven verheldering bij wat W. bezighield toen hij naar Congo reisde, zijn ontmoetingen aldaar, zijn attitude tegenover de negers, etcetera. // Noot bij 1966-1989: Dit deel omvat twee periodes: 1. De prins der Nederlandse letteren 1966-1978; 2. Dat het welga 1979-1989. Verder de vertaling van Franse brieven, de lijst van oude Congolese plaatsnamen en hun hedendaagse varianten, het overzicht van Walschaps reis naar Belgisch Congo 27/3/1951-12/6/1951. Verder de verantwoording van de afgedrukte brieven, noten over de correspondenten en een uitgebreid register/index over alle verschenen delen.
€ 60.0

BUY