BUCHAN James
Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld. (vertaling van Frozen Desire. An Inquiry into the Meaning of Money).
Hardcover, geïllustreerde stofwikkel, 368 pp, met bibliografische noten en index. JB is voormalig correspondent van de Financial Times. Dit boek werd in 1997 door de New Statesman uitgeroepen tot Book of the Year. Buchan onderzoekt methodisch hoe het zover is kunnen komen dat geld schijnbaar elke andere zingeving in het menselijk bestaan van de troon heeft gestoten en hoe de verhoudingen tussen mensen gaandeweg 'gemonetiseerd' werden. Buchan durft het aan een apocalyps te schetsen, ontstaan de non-acceptatie van geld als ruilmiddel. Doordat alles bezit moet worden via geld, wordt de wereld vernietigd en wordt geld onze ergste vijand. Buchans beschrijving van de betekenis van de assignaten is bijzonder interessant en daarbij verwijst hij herhaaldelijk naar Burke (p. 197 e.v.). Ook vrouwenrechten koppelt hij nadrukkelijk aan geldzaken (p. 204 e.v.). Deze eigenzinnige analyse biedt een waaier van nieuwe en verrassende inzichten.
€ 20.0

BUY