BOEVEN Lieve (red.)
De kerk in Vlaanderen: avond of dageraad?
Pb, 230 pp. Wellicht moet de Kerk (of kerk) zich wat meer bezighouden met rechtvaardigheid, vrijheid en broederlijkheid en minder met kerkgebouwen, kazuivels en het naar de mond praten van machthebbers. Er is moed nodig voor het prediken van fundamentele evangelische waarden en deugden. Als de waarheid in een kindermond ligt dan moeten christenen als kinderen durven spreken en vragen stellen. Steeds weer 'waarom' roepen. Waarom is er oorlog? Waarom blijven de armen arm? In Gods naam misschien?
€ 10.0

BUY