FRANTZEN Piet (red.), DE RIDDER Paul, WITTE Els, VAN DER HAEGEN Herman, e.a.
Nederlandstalige Brusselaars in een multiculturele samenleving / Nederlandstalige Brusselaars in een multiculturele gemeenschap
Pb, in-8, 186 pp. Met bibliografische noten. In deze reader sprak de bijdrage van DE RIDDER - onder de titel 'Een mythe die stand houdt: de verfransing van Brussel tijds het Ancien Régime' (pp. 11-36) - ons het meest aan.
€ 10.0

BUY