GASTMANS B. (red.), VANDENEEDE R., NOOYENS F., MEULENAERE P.
Mortsels stratenboek
Hardcover, rood linnen, geïllustreerde stofwikkel (luchtfoto), 540 pp. Bevat 554 foto's, plans en (prekadastrale) kaarten in ZW. Bibliografie. Van elke straat worden één of meerdere foto's en/of postkaarten gepubliceerd. Het spreekt vanzelf dat dit boek van groot belang is voor de kennis van het buitenleven, de hoven van plaisantie, de villabouw en de architectuur daarvan, de hoeven, de wegenbouw en de spoorlijnen. Nogal wat foto's hebben betrekking op de verwoestingen aangericht door het geallieerd bombardement van 5 april 1943. In de Eerste Wereldoorlog werden vele gebouwen door de Belgische genietroepen neergehaald om het schootsveld rond Fort IV vrij te maken. De Stad Mortsel grenst aan Antwerpen maar is niet opgenomen geweest in de fusie. Toch is deze stad opgezogen in de expansie van de grootstad en dit kijkboek illustreert treffend het verstedelijkingsproces. De bijdrage van Vandeneede (pp. 7-20) draagt als titel "De Mortselse wegen van de prehistorie tot einde 19de eeuw". Hij onderscheidt heerbanen, buurtwegen, kerkwegen, voet- en binnenwegen.

Book not available