DE MEYER Gust, SCHAMP Wim
Politiek niet correct
Pb, in-8, 192 pp. De tekst van de betreurde Wim Schamp (1954-2014) is openhartig en scherp: de politiek correcten gaan het debat over (allochtone) criminaliteit uit de weg. De tekst van Gust De Meyer is - zoals we van hem gewoon zijn - nonsensicaal: Bigh Brother is ook cultuur. Wij vragen ons af of de geleerde professor ooit van 'scaling' of van emancipatorisch vermogen (of onvermogen) heeft gehoord. Het zou moeten want hij deelt toch examenpunten uit. In het begin van de jaren 70 gooide de toen nog jonge assistent GDM al geen hoge ogen binnen het Departement Communicatiewetenschap van de KU Leuven; maar men liet begaan en er liepen toen meer dingen grondig fout op het Departement. In tal van geschriften hekelt GDM het subsidiebeleid binnen de culturele sector; misschien moet er eens iemand opstaan die het benoemingsbeleid binnen universiteiten op de korrel neemt. Ook die diplomafabrieken worden immers gesubsidieerd. Maar GDM heeft zijn verdediging al klaar: alles is cultuur en alle theorieën zijn waar (voor zover ze door een professor worden verzonnen).
€ 20.0

BUY