DE WILDE Eliane, en vele anderen
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Twee eeuwen geschiedenis. Vol. I+II (= volledig!)
Hardcover, 4to, gebonden in zwart linnen, geïllustreerde stofwikkels, 800 pp. (doorpaginering over de twee volumes). Reproducties, foto's en grondplannen in kleur en ZW. Met uitvoerige aanhangsels, overzichten en lijsten van tentoonstellingen, bezoekersaantallen (met reserve te interpreteren), verkochte catalogi. Monumentaal werk over het kunsten- en museabeleid dat ontstond vanaf de Franse Tijd. De aanzet werd reeds gegeven in de Oostenrijkse Tijd maar toen kwam men niet tot echte realisaties; de meeste kunstwerken waren in kerkelijke handen en andere zaten in privé-collecties. De ideeën van de Verlichting wilden een bredere kennismaking met kennis, techniek én kunst. De afschaffing van de kloosters en de nationalisatiepolitiek (nationale goederen/biens nationaux) ligt aan de basis van de collecties. Het werk gaat ook de heikele kwesties niet uit de weg; zo wordt een hoofdstuk gewijd aan de dubieuze dépot-politiek waarbij schilderijen in bruikleen werden (worden) gegeven aan ministeriële kabinetten en andere overheidsinstanties (bvb. het justitiepaleis van Brussel); noch de juridische noch de conservatoire condities boden veel garanties.

Book not available