FERGUSON Niall
Wereldrijk. Groot-Brittannië en de moderne wereld (vert. van Empire. How Britain made the Modern World - 2003)
Pb, in-8, 462 pp. , fotokaternen, bibliografie, register. Niall Ferguson (Glasgow, 1964) doceert financiële geschiedenis in New York en doet onderzoek in Oxford. Kritiek Lucas Tessens: In zijn analyses werkt F. met het discutabele instrument BBP/capita om internationale vergelijkingen tussen bvb. GBR en Zambia te maken. Dat leidt onvermijdelijk tot scheeftrekkingen in de beeldvorming omdat men geen zicht krijgt op vermogensaccumulatie die het gevolg was van kolonisatie.
€ 15.0

BUY