COSTERMANS Jordaan-Fons Pater o.p.
Honderd jaar missie in Congo, in de Uele 1903-2003. 90 jaar dominicanen.
Pb 184 pp. Illustraties, kaartje van de missieposten in 1908. In dit boek wordt onverbloemd verwezen naar de aanleiding van de missionering van Congo. Uit het 6de hoofdstuk van de Akte van Berlijn (1885): "De gebieden worden eerst als bezit erkend, wanneer ze effectief zullen bezet zijn." "De Koning (Leopold II) was ook slim genoeg om te weten dat die paters, broeders en zusters zouden meehelpen aan de effectieve bezetting van het gehele gebied. (...) In 1888 vertrokken de eerste scheutisten naar Congo. In 1893 de jezuïeten, in 1894 de trappisten van Westmalle, in 1898 de norbertijnen van Tongerlo en in 1912 de dominicanen." Bevat de lijst van de dominicanen en afreisdatum naar Congo.

€ 15.0

Bestel