CLARK Wesley K. generaal B.D.
Moderne Oorlogen Winnen. Een Analyse van de Amerikaanse Geopolitiek. (vertaling van Winning Modern Wars - 2003)
1ste druk (ISBN: 9029509821) Softcover. 223 p. Generaal b.d. geeft overtuigende kritiek op het leiderschap van het Pentagon en de politiek van het Witte Huis en pleit voor multilaterale buitenlandpolitiek. De imperiumgedachte is achterhaald, aldus Clark. Een oorlog win je na de veldslagen, door te doelstellingen te realiseren waarvoor je hem begonnen bent. Als je nalaat de na-oorlogse toestand te plannen kom je in moeilijkheden. WC was opperbevelhebber van de NAVO in Europa van 1997 tot 2000.
€ 12.0

BUY