GEERTS Walter
Een recht van antwoord. Blanke koning, rode rubber, zwarte dood.
paperback met flappen, 103 pp. ZW-foto's, kaartje. Van de achterflap: Dit boek is een reactie op de recent door de openbare omroepen VRT, RTBF en anderen uitgezonden film 'White King, Red Rubber, Black Death'. Deze film (gedramatiseerde documentaire) van Peter Bate, een aanklacht tegen de gruweldaden die onder het bewind van koning Leopold II begaan werden, bracht verontwaardiging in kringen van Belgische oud-kolonialen, academici, juristen en Kongokenners. Walter Geerts (°Leopoldstad, 23/2/1929 +2011) - zelf gewezen BRT/VRT-journalist en de auteur van 'Binza 10' - klaagt de teneur en de aanpak van de film aan. Indirect vormt het boek een aanklacht tegen een soort van journalistiek die niet meer drijft op een streven naar objectiviteit (en nuancering) maar op sensatiezucht en kijk- en leescijfers.

€ 20.0

Bestel