Edited: 20050055
DIELEN Ilse
Betalen voor infrastructuur. Eindverslag. Maatschappelijk debat georganiseerd door de SERV in opdracht van de Vlaamse regering.
Losbladig, 208 pp. Over rekeningrijden, tolwegen, etcetera.
20050055